Ids Hottinga


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Ids Hottinga

HOTTINGA, Ids, 55 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Wijckel, laatst gewoond hebbende te Sneek, lang 1.765. meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 24 Sept. 1863, 15 Mei 1864, 9 en 24 Mei 1866 door de rechtb. te Sneek, 9 April 1874 door het  Provinciaal gerechtshof in Friesland en 15 Mei 1886 door de rechtb. te Leeuwarden, wegens mishandeling, verbreking van afsluiting en viermaal wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maal 15 dagen celstraf, eens tot 3 jaar en 2 maal tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 20 Mei a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij  Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sneek begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wijckel

Fotonummer: GN0455

Misdrijf: mishandeling, verbreking van afsluiting, diefstal, wederspannigheid


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

 

HOTTINGA, lds, oud 56 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Wijkelen, laatst gewoond hebbende te Sneek, lang 1.77 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus breed, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Sneek, 24 Sept. 1863, 15 Mei 1864, 9 en 24 Mei 1866; door het provinciaal gerechtshof in Friesland, 9 April 1874; door de rechtb. te

Leeuwarden, 15 Mei 1886 en 20 Febr. 1889, wegens mishandeling, verbreking van afsluiting en vijfmaal wegens diefstal, respectievelijk tot driemaal 15 dagen celstraf, ééns tot 3 jaar, tweemaal tot 2 jaar en eens tot 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 22 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sneek begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen. Hij kan niet schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

 

HOTTINGA, Ids; oud 69 jaar, arbeider, gehuwd  Protestant, geboren te Wijckel, laatst gewoond hebbende te Sneek, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. blond,

voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht plat, kleur bleek: 

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Friesland, 9 April 1874, wegens diefstal; door de rechtbank te Sneek, 24 Sept. 1863 en 15 Mei 1864, wegens mishandeling en verbreking van afsluiting;. 9 en 24 Mei 1866, wegens diefstal; door die te Leeuwarden 11 Juni 1881 , wegens wederspannigheid, 15 Mei 1886, 20 Febr. 1889 en 29 April 1893, wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 3 maal 15dagen celstraf; 3 jaar gevangenisstraf, 5 maanden celstraf, 2 jaar en 2-maal 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 13 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Groningen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sneek begeven. Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij vlocht matten. Hij kan niet schrijven. 


Ingezonden: