Ids Hottinga


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Ids Hottinga

HOTTINGA, ids, 55 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Wijckel, laatst gewoond hebbende te Sneek, lang 1.765. meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 24 Sept. 1863, 15 Mei 1864, 9 en 24 Mei 1866 door de rechtb. te Sneek, 9 April 1874 door het Provinciaal gerechtshof in Friesland en 15 Mei 1886 door de rechtb. te Leeuwarden, wegens mishandeling, verbreking van afsluiting en viermaal wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maal 15 dagen celstraf, eens tot 3 jaar en 2 maal tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 20 Mei a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij  Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sneek begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wijckel

Fotonummer: GN0455


De kranten berichten:


Ingezonden: