Hubertus Raaijmakers


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

RAAIJMAKERS, Hubertus, oud 38 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Afferden, laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen bruin, neus klein, mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond;

 

Werd steeds wegens diefstal veroordeeld: 30 April 1861 door de rechtbank te Roermond, tot twee maanden gevangenisstraf; 29 September 1863 door dezelfde rechtbank, tot 3 maanden celstraf; 26 Januari 1865 door het provinciaal gerechtshof in Limburg, tot 1 jaar celstraf; 1 September 1866 door het Hoog Militair gerechtshof tot 3 jaar gevangenisstraf; 9 December 1869 door het provincaal gerechtshof in Gelderland tot 8 jaar tuchthutsstraf; 19 Maart 1878 door de rechtbank te 's Hertogenbosch tot 18 maanden celstraf; 4 November 1879 door de rechtbank te Arnhem, wegens diefstal en bedriegelijke oplichtingen, tot 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 18 Mei a. s. uit de. strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nijmegen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is sluw en spreekt op een vleienden toon. Hij was werkzaam als borstelmaker. Hij kan schrijven.   


Personalia :

Geboren: 08-11-1844

Overleden: 

Geboorteplaats: Afferden

Fotonummer: GN0453, GN0450 

Misdrijf: diefstal en bedriegelijke oplichtingen, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 03-01-1870De kranten berichten:

De grondwet 09-04-1896
De grondwet 09-04-1896

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1896

 

RAAIJMAKERS, Hubertus; oud 50 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Afferden, zonder vaste woonplaats, lang 1.78 meter, haar, wenbr. en oogen zwart, voorhoofd, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond;-

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Roermond, 30 April 1861 en 29 Sept. 1863; door het Provinciaal gerechtshof in Limburg 26 Jan. 1865; door het Hoog  Militair gerechtshof 1 Sept 1866; door het Provinciaal gerechtshof in Gelderland, 9 Dec. 1869; door de rechtbank 's Hertogenbosch 19 Maart 1878 en door dat te Arnhem 4 Nov. 1879, telkens wegens diefstal; door het gerechtshof te 's Hertogenbosch 18 Jan. 1893 wegens valschheid in geschrift en oplichting, respectievelijk tot tweemaal 3 maanden, 1 en 3 jaar gevangenisstraf, 8 jaar tuchthuisstraf, 18 maanden celstraf, 3 jaar en 6 maanden en 3 jaar gevangenisstraf, hij heeft ook nog eene gevangenisstraf van 2½ jaar in Pruissen ondergaan wegens poging tot moord. 

 

Hij wordt 22 jan. a.s uit de strafgevangenis te Breda ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uigaanskas naar Afferden begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als schoenmaker werkzaam, Hij kan schrijven.  


Ingezonden: