Hermanus Henricus van de Beeten


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Hermanus Henricus van de Beeten

BEETEN, Hermanus Henricus van de, oud, 34 jaar, arbeider, ongehuwd Roomsch-Katholiek, geboren te Ledeacker, laatst gewoond hebbende te Ryckevoort, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal,  oogen grijs, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem 22 Juni 1877 wegens diefstal; door de rechtbank te 's Hertogenbosch 

2 Nov. 1875, 4 Nov. 1879 en 16 Aug. 1883 wegens gewelddadigheid; door het gerechtshof te 's Hertogenbosch in 1880 wegens valschheid en 17 Januari 1884 wegens diefstal van een paard in de weide na vroegere veroordeeling, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 6 en 15 dagen, 9 maanden en 7 dagen celstraf en 7 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 17 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Oploo begeven, doch moet vooraf noch eene subsidiaire gevangenisstraf van 10 dagen en eene celstraf van 7 dagen ondergaan.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 17 mei 1856

Overleden: 12 juni 1898

Geboorteplaats: Ledeacker

Fotonummer: GN0359 

Misdrijf: diefstal, valschheid, gewelddadigheid, diefstal van een paard

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Venloosch weekblad 19-01-1884
Venloosch weekblad 19-01-1884

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: