Hermannus Johannes Fischer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Hermannus Johannes Fischer

FISCHER, Hermannus Johannes, oud 32 jaar, slagersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Groningen, lang 1.84 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 20 Febr. 1880. door de rechtb. te Groningen wegens desertie van boord. 11 Januari 1883 door dezelfde rechtbank wegens beleediging van een bedienend beambte in functie en 13 Dec. 1883 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden gevangenisstraf, 3 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf. 

  

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 14 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wasscher werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 08-09-1855   

Overleden: 

Geboorteplaats: Groningen

Fotonummer: GN0350 

Misdrijf: desertie van boord, beleediging van een bedienend beambte in functie, diefstal.

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 05-04-1881

Uitschrijving: 14-09-1888De kranten berichten:

Het vaderland 15-12-1883
Het vaderland 15-12-1883

Ingezonden: