Herbert Twigt


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

Herbert Twigt

TWIGT, Herbert, oud 29 jaar, schippersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Uithoorn, lang 1.62 meter, haar en wenkbr, bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek, is blind:

 

Werd veroordeeld: 28 Mei. 1880 door den zeekrijgsraad, a.b.  van Z. M. fregat, "Zeeland" wegens diefstallen, 11 Juli 1880 voor den zeekrijgsraad te Hellevoetsluis, wegens dienstweigering, 14 Aug. 1883 door de rechtbank te 's Hage, 20 Dec. 1883 door die te Rotterdam, 9 Maart, 24 Juli en 10 Nov. 1885 door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 en 1 ½  jaar celstraf, 2, en 3 jaar gevangenisstraf, 1, 4 en 3 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

  

Hij wordt 24 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was voortdurend ziek, lijdende aan een gezwel in de hersenen. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 09-06-1861 

Overleden: 06-07-1896 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0598 

Misdrijf: diefstallen, dienstweigering 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 01-08-1885

Uitschrijving: 24-07-1896

 De kranten berichten:

Rotterdamsch nieuwsblad 04-05-1885
Rotterdamsch nieuwsblad 04-05-1885

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

TW1GT, Herbert, oud 21 jaar, laatstelijk matroos,ongehuwd, Protestant, geboren te Rotterdam, laatstelijk aan boord van het wachtschip te Hellevoetsiuis, lang 1.64 meter,

haar en wenkbr. zwart, voorhoofd laag, oogen grijs, neus kort en breed, mond klein, kin rond, baard dun, knevel zwart, aangezicht ovaal, kleur gewoon: —

 

Werd veroordeeld: 23 Mei 1880 door den zeekrijgsraad aan boord van het wachtschip te Batavia tot 1 jaar celstraf, wegens diefstal, 11 Julij 1881 door den zeekrijgsraad aan boord van het wachtschip te Hellevoetsluis, wegens insubordinatie tot eene militaire gevangenisstraf van ½  jaar, in eenzame opsluiting ondergaan.

 

Hij wordt den 21 Januarij a. s. uit de cellulaire gevangenis te Utrecht ontslagen en zijne uitgaanskas zal hem bij het verlaten van de gevangenis worden uitbetaald.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is lastig en insubordinaar. Hij was werkzaam als houtdraaijer. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: