Henri Ferranco


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Henri Ferranco

FERRANCO, Henri, oud 44 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatstgewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.555 meter, haar donker grijs, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 5 Feb. 1868, wegens diefstal; door het gerechtshof te Amsterdam, 8 April 1879, wegens valschheid in geschriften; door de rechtbank te Amsterdam, 10 Juli 1867, wegens misbruik van vertrouwen, 16 Maart 1869, 15 Mei 1872, 10 Januari 1877 en 3 Sept. 1879 wegens diefstal; door het gerechtshof te Amsterdam, 16 Maart en 8 April 1885 wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar, 3 maanden en 6 weken celstraf, 3 jaar, 3 jaar en 6 maanden, 2, 5, 1 en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 14 April a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 13-04-1844   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0566

Misdrijf: valschheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, diefstal


De kranten berichten:


Ingezonden: