Hendrikus Verlee


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

 Hendrikus Verlee

VERLEE, Hendrikus, oud 25 jaar, scheepskok, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.745 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen donkergrys, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een lidteeken aan het linkeroog.

 

Werd veroordeeld: 19 Januari 1876 door de rechtbank te Amsterdam, 14 April 1880 en 15 April 1882 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal en 25 Febr. 1885 door hetzelfde hof, wegens diefstal en valschheden in authentiek geschrift, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 1 en 2 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 29 Febr. a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en naar de strafgevangenis te 's Gravenhage overgebracht om aldaar nog 3 maanden celstraf te ondergaan. Hij zal zich daarna ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was spoelmaker. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren:03-07-1862   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0517

Misdrijf: diefstal, diefstal en valschheden in authentiek geschrift


De kranten berichten:

Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij 16-10-1902
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij 16-10-1902

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: