Hendrikus Verlee


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

 Hendrikus Verlee

VERLEE, Hendrikus, oud 25 jaar, scheepskok, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond

hebbende te Amsterdam, lang 1.745 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen donkergrys, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een lidteeken aan het linkeroog.

 

Werd veroordeeld: 19 Januari 1876 door de rechtbank te Amsterdam, 14 April 1880 en 15 April 1882 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal en 25 Febr. 1885 door hetzelfde hof, wegens diefstal en valschheden in authentiek geschrift, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 1 en 2 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 29 Febr. a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en naar de strafgevangenis te 's Gravenhage overgebracht om aldaar nog 3 maanden celstraf te ondergaan. Hij zal zich daarna ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was spoelmaker. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0517


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: