Hendrikus van der Haring


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Hendrikus van der Haring

HARING; van der, Hendrikus, oud 36 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Bolsward, laatst gewoond hebbende te Franeker, lang 1.69 meter lang, wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 23 Juli 1875 door de rechtbank te Leeuwarden, wegens moedwillige mishandeling, tot 18 maanden celstraf; 13 Augustus 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide, tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij is, na gratie te hebben bekomen, den 1 April jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren: 25-09-1845   

Overleden: 14-03-1902 te Franeker

Geboorteplaats: Bolsward

Fotonummer: GN0459

Misdrijf: moedwillige mishandeling, diefstal van vee in de weide, gewelddadigheid jegens een bedienend beambte, rebellie en mishandeling, wederspannigheid en mishandeling, rebellie, verwonding, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

 

HARING,  Hendrikus van der, oud 41 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek geboren te Bolsward, laatst gewoond hebbende te Franeker, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig:—

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Leeuwarden, 5 Sept. 1868, 11 Sept. 1869, 16 Febr. 1870, 12 April, 18 Oct. en 13 Dec. 1871, 29 Mei 1875, 2 Juni 1883 en 11 Juni 1887,

wegens mishandeling, rebellie en diefstal; door het provinciaal gerechtshof in Friesland 2 Augustus 1875, wegens verwonding; door het gerechtshof te Leeuwarden jegens diefstal en rebellie; door, het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 10 Nov.1873, wegens rebellie en door de rechtb. te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk, tot 1 maand, 6 weken, 3 en 4 maanden, tweemaal 1 jaar, 6, 8 en 3 maanden gevangenisstraf, 18 maanden celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 3 en tweemaal 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 5 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als mattenmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Weer op de plaat:

GN0573 
GN0573 

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

 

HARING, Hendrikus van den, oud 39 jaar, koopman in visch, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Bolsward, laatst gewoond hebbende te Franeker, lang 1,705 meter, haar bruin, wenkbr. donker, voorhoofd breed, oogen donkergrijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden 5 Sept. 1868, 11 Sept. 1869, 16 Febr. 1870, 12 April en 13 Dec 1871, 31 Maart en 29 Mei 1875, wegens gewelddadigheid jegens een bedienend beambte, rebellie en mishandeling; 18 0ct. 1871 wegens diefstal, door het provinciaal gerechtshof in Noord holland 10 Nov. 1873, door dat in Friesland 2 Aug. 1875, wegens  wederspannigheid en mishandeling, door het gerechtshof te Leeuwarden 13 Aug. 1878, wegens diefstal van vee in de weide; door hetzelfde hof 25 Juli 1883 en door de rechtbank te Leeuwarden 2 Juni 1883, wegens beleediging van een beambte, rebellie en gewelddadigheid, respectievelijk tot 1 maand, 6 weken, 3 en 4 maanden gevangenisstraf, l jaar cel, 14 dagen en 6 maanden gevangenisstraf, tweemaal 1 jaar, 18 maanden celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 3 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 9den Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlemmermeer begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was wraakzuchtig en gevaarlijk voor anderen. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 25-09-1845     

Overleden: 14-03-1902 te Franeker

Geboorteplaats: Bolsward

Fotonummer: GN0574

Misdrijf: moedwillige mishandeling, diefstal van vee in de weide, gewelddadigheid jegens een bedienend beambte, rebellie en mishandeling, wederspannigheid en mishandeling, rebellie, verwonding, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:Ingezonden: