Hendrikus van der Haring


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Hendrikus van der Haring

HARING; van der, Hendrikus, oud 36 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Bolsward, laatst gewoond hebbende te Franeker, lang 1.69 meter lang, wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 23 Juli 1875 door de rechtbank te

Leeuwarden, wegens moedwillige mishandeling, tot 18 maanden celstraf; 13 Augustus 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide, tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij is, na gratie te hebben bekomen, den 1 April jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Bolsward

Fotonummer: GN0459


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: