Hendrikus Strooband


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Hendrikus Strooband

STROOBAND, Hendrikus, oud 34 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren in de gemeente Wisch, laatst wonende te Nijmegen, lang 1.74 meter. haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin smal, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond: 

 

Werd bij sententie van het Hoog Militair geregtshof in Nederl.Indie in 1869 wegens diefstal veroordeeld tot 3 jaar kruiwagenstraf; bij arrest van het prov. geregtshof van Noord holland in 1873 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf;  en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Arnhem dd. 26 Junij 1879 wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 26 Junij e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als toezigter bij de kleermakerij werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 14-12-1845  

Overleden: 

Geboorteplaats: gemeente Wisch

Fotonummer: GN0431 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden 

Inschrijving: 11-07-1873

Uitschrijving:De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: