Hendrik Revaillier


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Hendrik Revallier

REVAILLIER, Hendrik, oud 32 jaar, metselaar, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.672 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus smal, mond klein, kin breed, baard zonder,  aangezicht rond, kleur gezond, bijzondere teekenen: een anker geprikt op de rechterhand: 

 

Werd veroordeeld: 15 April 1871 door een krijgsraad in Oost-Indie, wegens diefstal, tot 4 jaar kruiwagenstraf; 30 December 1875 door de rechtbank te 's Gravenhage, wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; 27 Juli 1876 door de rechtbank te Rotterdam, wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; 27 September 1877 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 30 September 1878 door de rechtbank te 's Gravenhage, wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; 1 Mei 1879 door de rechtbank te Amsterdam, wegens bedelarij, tot 14 dagen gevangenisstraf; 14 Juli 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens bedelarij, tot 3 maanden celstraf; 9 October 1879 door de rechtbank te Amsterdam, wegens landlooperij en diefstal, tot 1 maand gevangenisstraf; 15 Mei en 8 November 1880 door de rechtbank te Utrecht, wegens landlooperij en bedelarij, telkens tot 3 maanden gevangenisstraf;  de drie laatstvermelde vonnissen hielden tevens den last in tot opzending naar een bedelaarsgesticht;

1 Februarij 1881 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens schriftelijke bedreiging met brandstichting, tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 6 Februari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam als reiniger en metselaar. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 05-11-1850   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN0430

Misdrijf: diefstal, diefstal, bedelarij, landlooperij en diefstal, schriftelijke bedreiging met brandstichting


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 16-07-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 16-07-1896

Ingezonden: