Hendrik Altenburg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Hendrik Altenburg

ALTENBERG, Hendrik, oud 36 jaar, meubelmaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Zaandam, lang 1.565 meter, haar en wenkbr.  blond, voorhoofd lang, oogen blauw, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 30 Maart 1870, door de rechtb. te Amsterdam 17 en 26 Sept. 1877 en 13 Januari 1881, door het gerechtshof te Amsterdam in hooger beroep van een vonnis der rechtbank aldaar, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 15 en 9 maanden celstraf, 5 en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 9 Febr, a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zaandam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Zaandam

Fotonummer: GN0571

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

 

ALTENBERG, Hendrik, oud 33 jaar, meubelmaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Zaandam, lang 1,57 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd lang, oogen blauw, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: 30 Maart 1870 door het provinciaal gerechtshof in Noord holland, 26 September 1877 en 13 Januari 1831 door de rechtbank te Amsterdam telkens wegens diefstal respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 9 maanden celstraf en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 15 October a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zaandam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vóór den hem toegekenden afslag zeer goed doch later slecht. Hij is onverschillig. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: