Johannes van Reenen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 REENEN, Johannes van; oud 48 jaar, arbeider, ongehuwd; Protestant, geboren te Houten, zonder vaste woonplaats, lang 1,70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, ogen blauw, neus spits, mond gewoon,

kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft aan het rechteroog een litteken: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht, 15 Febr. 1866 en 19 Dec, 1881, wegens diefstal en landlooperij; door het provinciaal gerechtshof in Utrecht 14 Mei 1867; doordat in Hoordholland 1 Nov. 1867 en door het gerechtshof te Amsterdam 29 Aug. 1882, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 3 maanden gevangenisstraf, met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 6, 8, en 10 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 29 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden  ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Montfoort begeven

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 18-07-1839

Overleden: 

Geboorteplaats: Houten 

Fotonummer: GN0358

Misdrijf: diefstal en landlooperij

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-11-1867

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 05-10-1882
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 05-10-1882

Ingezonden: