Gerrit Ruitenberg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Gerrit Ruitenberg

RUITENBERG, Gerrit, oud 51 jaar, timmerman, gehuwd, Protestant, geboren en laatst wonende te Amersfoort, lang 1.728 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond:

 

Werd bij arrest van het provinciaal geregtshof te Utrecht dd. 8 Dec. 1873 wegens diefstal tot 1 jaar en 9 maanden celstraf; daarna 7 maal door verschillende regtbanken ,2 maal te Leeuwarden, 3 maal te Assen, 1 maal te Zutphen en 1 maal te 's Hertogenbosch wegens bedelarij veroordeeld tot gevangenisstraf met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht, en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Utrecht dd 12 Augustus 1880 wegens landlooperij en diefstal o. a. tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 12 Augustus e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten overgebragt.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is zacht en bedaard van aard. Maakte hij niet steeds misbruik van sterken drank, zoo zou hij ruimschoots in eigen onderhoud kunnen voorzien, daar hij een zeer bekwaam werkman is. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amersfoort

Fotonummer: GN0369

Misdrijf:  bedelarij,  landlooperij en diefstal 


De kranten berichten:


Ingezonden: