Gerrit Harmens de Jong


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Gerrit Harmens de Jong

JONG, Gerrit Harmens de, oud 27 jaar, schippersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Tirns, gem. Wijmbritseradeel, laatst gewoond hebbende te Oosterlittens, gem. Baarderadeel, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 16 Oct. 1879 en 12 Januari 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar celstraf en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 12 Januari a, s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Dronrijp, gemeente Menaldumadeel begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Tirns

Fotonummer: GN0590 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Ingezonden: