Gerhard Hengelink


Uit het Register van ontslagen gevangen: 1883

Gerhard Hengelink

HENGELINK, Gerhard, oud 51 jaar, metselaar gebuwd, Protestant, geboren te Terborgh, laatst gewoond hebbende te Ambt-Doetincbem, lang 1.757 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond klein, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen: 2 0ctober 1861, wegens oplichting, tot 2 jaar gevangenisstraf;

2 November 1864, wegens diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf; 12 December 1866 wegens diefstal, tot 6 maanden celstraf; 20 April. 1870, wegens diefstal, tot 4 maanden gevangenisstraf; 1 october 1872, wegens mishandeling, tot 3 maanden celstraf; 4 Augustus 1875, wegens geweldpleging op beambten, tot 3 maanden celstraf; 18 Augustus 1875, wegens diefstal, tot 1 maand celstraf; 20 December 1876, wegens mishandeling tot 6 maanden celstraf door de rechtbank te Rotterdam 28 September 1878, wegens diefstal, tot  1 jaar celstraf; door de rechtbank te Arnhem 15 October 1878, wegens diefstal, tot 6 maanden gevangenisstraf; door de rechtbank te Rotterdam 27 September 1880, wegens bedelarij, tot 15 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht; door de rechtbank te Arnhem 1 Februari 1881, wegens moedwillige verwonding, tot eene gevangenisstraf van 2 jaar en 2 maanden

 

Hij wordt den 4 April a.s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Ambt- Doetinchem begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam als witter. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Terborgh

Fotonummer: GN0433, GN0434

Misdrijf: diefstal, oplichting,mishandeling, geweldpleging, mishandeling, moedwillige verwonding, bedelarij


De kranten berichten:


Ingezonden: