Gerardus Bernardus Ridkamp


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Gerardus Bernardus Ridkamp

RIDKAMP, Gerardus Bernardus, oud 48 jaar, wever, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Nieuwer Amstel laatst gewoond  hebbende te Amsterdam, lang 1.51 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, de pols der linkerhand is gebroken geweest,

 

Werd veroordeelt: 10 Febr. 1857, 7 Sept. 1870 en 13 juni 1878 door de rechtbank te Amsterdam, 30 Juni 1875 door het provinciaal rechtshof in Noordholland wegens bedelarij en landlooperij, 20 dec 1859 door dat in Overijssel, 56 Juni 1878 door het gerechtshof te Amsterdam wegens bedreiging met brandstichting; 4 Juni 1884 door hetzelfde hof wegens landlooperij en schriftelijke bedreiging met brandstichting, respectievelijk tot 14 dagen, 1 maand, 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, telkens met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 6 maanden celstraf en 2 maal tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 4 Juni a.s uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 15-02-1895

Geboorteplaats: Nieuwer Amstel

Fotonummer: GN0511

Misdrijf: bedelarij, landlooperij, bedreiging met brandstichting, schriftelijke bedreiging met brandstichting


De kranten berichten:


Ingezonden: