Gerard Heinrich Westkamp


Uit het Register van ontslagen gevangen: 1886

Gerard Heinrich Westkamp

WESTKAMP, Gerard Heinrich, oud 36 jaar, vuurstoker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus spits, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 23 Juli 1880 door de rechtbank te Rotterdam wegens diefstal, 8 Nov. 1882 en 17 Januari 1883 door die te Amsterdam wegens landlooperij en diefstal, 16 Oct, 1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal respectievelijk tot 15 dagen, celstraf, 14 dagen gevangenisstraf, 1 jaar en 3 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 16den October a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was belast met het maken van hangmatten. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:07-11-1849   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0469

Misdrijf: diefstal, landlooperij en diefstal 


De kranten berichten:


Signalementkaart:

signalementkaart 1880-1917


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

 

WESTKAMP, Gerard Heinrich, oud 39 jaar, zeilmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter, 

haar en wenkbr.-bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus lang, mond breed, kin rond, knevel donker, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: in 1871 door de rechtb. te Rotterdam; in 1881 door die te Amsterdam; in 1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage en 23 Aug. 1887 door dat te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 15 dagen, 1 jaar, en 3 maanden celstraf en tweemaal 2 jaar gevangenisstraf. 

 

Hij wordt 26 Aug. a.s  uit de strafgevangenis te Amsterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is ontevreden en brutaal. Hij naaide zakken. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: