Frederik Wilhelm Kaldensnee


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Frederik Wilhelm Kaldensnee

KALDENSEE, Frederik Wilhelm, oud 39 jaar, mandenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amsterdam,  laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.60 meter, haar en wenkbrl bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 15 Jan. 1867 door de rechtbank te Deventer, 26 April 1876 en 22 Aug. 1879 door die te Amsterdam, wegens bedelarij en landlooperij, 30 Januari 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid en in 1831 door dat te Arnhem wegens brandstichting, respectievelijk tot 7 en tweemaal tot 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 6 maanden celstraf en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 8 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als mandenmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:22-02-1848   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0588 

Misdrijf: bedelarij en landlooperij, valschheid, brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 10-09-1881
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 10-09-1881

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

De kranten berichten:

Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij 04-11-1906
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij 04-11-1906
 Het nieuws van den dag : kleine courant 19-01-1907
Het nieuws van den dag : kleine courant 19-01-1907

Registers


Ingezonden: