Frederik Wilhelm Kaldensnee


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Frederik Wilhelm Kaldensnee

KALDENSEE, Frederik Wilhelm, oud 39 jaar, mandenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amsterdam,  laatst verpleegd te Ommerschans, lang 160 meter, haar en wenkbrl bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 15 Jan. 1867 door de rechtbank te Deventer, 26 April 1876 en 22 Aug. 1879 door die te Amsterdam, wegens bedelarij en landlooperij, 30 Januari 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid en in 1831 door dat te Arnhem wegens  brandstichting, respectievelijk tot

7 en tweemaal tot 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 6 maanden celstraf en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 8 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als mandenmaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0588


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: