Ferdinand Bruinsma


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Ferdinand Bruinsma

BRUINSMA, Ferdinand, oud 58 jaar, sjouwer, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.693 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond klein, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 11 Aug. 1853, 25 Sept. 1865, 11 Nov. 1857 en 18 Aug. 1870 driemaal, wegens diefstal en eens wegens oplichting; door het provinciaal gerechtshof in Noordholland; wegens valscheid in geschriften door de rechtbank te Amsterdam 17 Mei 1883, wegens oplichting en misbruik van vertrouwen, respectievelijk tot 6 maanden celstraf, 18 maanden, 3, 2, 4 en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 26 Febr. a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 03-09-1829   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0519

Misdrijf: valscheid in geschriften, oplichting en misbruik van vertrouwen, diefstal


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

 

BRUNSMA, zich noemende BRUINSMA, Ferdinand, oud 61 jaar, werkman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.6 meter, haar grijs, wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot en dik, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 25 Sept. 1855 en 11 Nov. 1857 wegens dierstal, 18 Aug. 1870 wegens oplichting; door het provinciaal gerechtshof in Noordholland 30 Sept. 1873 wegens oplichting; door de rechtbank te Amsterdam 17 Mei 1883 wegens misbruik van vertrouwen; en 12 Juli 1889 wegens verduistering, respectievelijk tot 18 maanden, 3, 2, 4, 5 en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 17 Juli a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend.  Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: