Eintje Postema


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Eintje Postema

POSTEMA, Eintje, oud 34 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Grootegast, laatst gewoond hebbende te Groningen, lang 1.657 meter, haar en wenkbr. 

donkerblond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus spits, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 5 Juni 1875 door het provinciaal gerechtshof in Groningen, 15 Januari 1881 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal; 14 Febr. 1867, 23 Juli 1877 en 13 Juni 1878 door de rechtbank te Groningen, wegens oplichting en tweemaal wegens diefstal; 8 Mei 1878, 27 Nov. 1879 en 14 Aug. 1883 door die te Assen; tweemaal wegens bedelarij en eens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 2 jaar, 15 dagen, 9 maanden en 1 maand celstraf, tweemaal een dag gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 14 Augustus a. s. uit de milit. strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 15-08-1853.   

Overleden: 23-11-1970 

Geboorteplaats: Grootegast

Fotonummer: GN0577

Misdrijf: oplichting, diefstal, bedelarij


De kranten berichten:


Ingezonden: