Eduard Ezechiël Vas Diaz


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Eduard Eezchiel Vas Diaz

VAS DIAZ, Eduard Ezechiël oud 37 jaar, 

kleermaker, ongehuwd Israëliet, geboren te

 's Gravenhage, zonder vaste woonplaats, lang 1,62 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond:-

 

Werd veroordeeld: in 1869 door den krijgsraad in de 1ste milit. afdeeling in 1873 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, in 1873 en tweemaal in 1880 door de rechtbank te Amsterdam, viermaal wegens diefstal, en eens wegens oplichting, respectievelijk tot 1 jaar kruiwagenstraf, verwisseld in 6 maanden celstraf, 4 jaar gevangenisstraf, tweemaal tot 3 maanden celstraf, en eens tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 27sten Febr. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN0468

Misdrijf: diefstal, oplichting, bedriegelijke bankbreuk


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

 

VAS D1AZ, Eduard Ezechiël, oud 41 jaar, kleermaker , ongehuwd, Israëliet, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter,

haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus spits, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad in de 1ste muit. afd. in 1869; door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland en de rechtbank te Amsterdam in 1873; door het gerechtshof te Amsterdam 14 Juni 1880 en 18 Dec. 1888; telkens wegens diefstal; door de rechtbank te Amsterdam 16 Juni 1880 , wegens bedriegelijke bankbreuk; respectievelijk tot l jaar kruiwagenstraf, 4 jaar gevangenisstraf, tweemaal 3 maanden celstraf, 3 jaar en 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt 22 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leiden begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: