Douwe Doekes van Echten


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Douwe Doekers van Echten

ECHTEN van, Douwe Doekes, oud 43 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Sexbierum, laatst wonende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezigt ovaal, kleur gezond: 

 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof van Friesland in 1865 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld;  in hetzelfde jaar bij vonnis van de regtbank te Leeuwarden ook nog wegens diefstal tot 1 jaar celstraf;  bij vonnis van dezelfde regtbank in 1871 wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf; en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 26 Jan. 1876 wegens diefstal in dienstbaarheid tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 25 Junij e.k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed; hij is stil van aard. Hij was als wever werkzaam en genoot 3 maanden afslag. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 11-11-1839   

Overleden: 

Geboorteplaats: Sexbierum

Fotonummer: GN0475 

Misdrijf: diefstal, diefstal in dienstbaarheid

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 11-12-1865

Uitschrijving: 28-11-1870 cell. gevangenis Utrecht 

 

Bijzondere Strafgevangenis  Leeuwarden

terug: 28-05-1871

Uitschrijving: 18-03-1878De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: