Dirk Remmer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Dirk Remmers

REMMER, Dirk, oud 45 jaar, werkman, ongehuwd, Protestant, geboren te den Helder, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.577 meter, haar en. wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld  7 Oct. 1870 door het Hoog Milit. gerechtshof in Nederl. Indië, wegens diefstal; 13 Aug. 1875, 12 April 1879, 24 Mei 1881, 1 Sept. 1882 en 6 Mei 1884 door de rechtbank te Alkmaar, viermaal wegens bedelarij en eens wegens diefstal; 26 April 1817 door die te Utrecht en in 1884 door die te Amsterdam, wegens bedelarij, 15 Sept. 1881 en 3 Febr. 1885 door het gerechtshof te Arnhem, wegens bedreiging met brandstichting en bedreiging met moord en brandstichting, respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf, 1 maand en driemaal tot 14 dagen celstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 3 maanden celstraf, 6 maanden en 14 dagen celstraf, met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 9 maanden celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 3 Feb. a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: den Helder

Fotonummer: GN0582

Misdrijf: diefstal, bedelarij, wegens bedreiging met brandstichting, bedreiging met moord en brandstichting


De kranten berichten:


Ingezonden: