Dirk Boere


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Dirk Boere

BOERE, Dirk, oud 40 jaar, sjouwer, gehuwd,

Protestant, geboren te Warmond, laatst gewoond hebbende te Moordrecht, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd klein, oogen grijs, neus klein, mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, bijzondere

teekenen; moedervlek aan de keel en gaat mank:

 

Werd veroordeeld: 16 October 1873 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf; 8 December 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens valschheid in onderhandsch geschrift door

het verzinnen eener verbintenis en het namaken eener handteekening en het desbewust gebruik maken van dit stuk, tot 2 jaar gevangenisstraf,

 

Hij wordt den 12 December a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Moordrecht begeven,

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam als wever. Hij kan niet schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Warmond

Fotonummer: GN0481


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: