Hendrik Christiaan van Wort


Uit het Register van ontslagen gevangen: 1887

Christiaan van Wort

WORT, Hendrik Christiaan van, oud 38 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Haarlem, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 20 Nov. 1874, door het hoog militair gerechtshof in Nederlandsch-Indie, wegens insubordinatie, tot 6 jaren detentie, waarvan hem 3 jaren afslag is verleend en 9 Maart 1878, door den krijgsraad te Samarang, wegens feitelijke insubordinatie, tot 10 jaren kruiwagenstraf.

 

Hij wordt den 12den Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0567

Misdrijf: insubordinatie, feitelijke insubordinatie


De kranten berichten:


Ingezonden: