Christiaan Frederik Schefer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Christiaan Frederik Schefer

SCHEFER, Christiaan Frederik, oud 53 jaar, barbier, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus dik, mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond

 

Werd veroordeeld: 31 Januari 1851 door het Hoog militair gerechtshof  wegens desertie en diefstal tot 3 jaar kruiwagenstraf veroordeeld door de rechtbank te Heerenveen wegens verwonding, tot 2 jaar gevangenisstraf, 12 Januari 188l door het gerechtshof te Amsterdam 1: wegens enkelen diefstal 2: wegens diefstal bij nacht in de saamhoorigheid van een bewoond huis, beiden driemaal gepleegd, tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 12 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed en hij was ijverig. Hij is vroeger in een krankzinnigengesticht verpleegd geweest. Hij maakte veel misbruik van sterken drank. In de gevangenis oefende hij het vak van barbier uit. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0476

Misdrijf: desertie en diefstal, verwonding, diefstal bij nacht in de saamhoorigheid van een bewoond huis


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

 

SCHEFER, Christiaan Frederik , oud 61 jaar, barbier, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.60 meter,

haar grijs, wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs ,neus en mond groot, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: —

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 12 Januari 1881, door de rechtbank te Amsterdam, 17 Sept. 1885 en door die te 's Gravenhage, 23 Nov. 1885, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3, 5 en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 17 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogenlosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als reiniger werkzaam.

Hij kan schrijven. 


Ingezonden: