Bonne Bollema


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Bonne Bollema

BOLLEMA, Bonne, oud 48 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Franeker, lang 1.7 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus spits, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: in 1870 door den krijgsraad te Paramaribo, 7 April 1877 door de rechtbank te Leeuwarden, wegens diefstallen tot 3 jaar kruiwagenstraf en 1 jaar gevangenisstraf; 18 December 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag; wordt den 19 September a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Franeker begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Franeker

Fotonummer: GN0463 

Misdrijf: diefstal van vee, diefstallen 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: