Bernardus Franciscus Grosze Nipper


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Bernardus Franciscus Grosze Nipper

GROSZE NIPPER, Bernardus Fransiscus, oud 36 jaar, commissionair, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,69 meter, haar bruin, wenkbr. lichtbruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, blonde knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: 1 November 1870 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, wegens oplichting en valschheid in geschrift, 4 Maart 1872 door hetzelfde hof en 17 Januari 1881 door het gerechtshof te Amsterdam wegens oplichting, 11 December 1882 door hetzelfde hof wegens misbruik van vertrouwen, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 23 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wasscher werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0377

Misdrijf: oplichting en valschheid in geschrift, oplichting, misbruik van vertrouwen


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: