Balte Zijdeveld


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Balte Zijdeveld

ZIJDEVELD, Balte, oud 32 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.684 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus gebogen, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, pokdalig. 

 

Werd veroordeeld: 20 Januari 1873 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, wegens diefstal, tot 2 jaar; 15 December 1879 door het gerechtshof te Amsterdam, mede wegens diefstal, tot 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 7 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij hield toezicht op het weven. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats:  's Gravenhage

Fotonummer: GN0429

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Ingezonden: