Arie Herdershof


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Arie Herdershof

HERDERSHOF, Arie, oud 43 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Zaandam, zonder vaste woonplaats, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd laag, oogen bruin, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: in 1866 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, in 1868 en 1873 door de rechtbank te Haarlem, telkens wegens diefstal; in 1877 door het gerechtshof te Amsterdam wegens geweldpleging en 13 Mei 1880 door de rechtbank te Amsterdam wegens diefstal met braak, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 en 5 jaren, 6 maanden en 6 jaren en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 8sten Januari a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zaandam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd zeer goed. Hij was in het begin als blikslager, doch laatst als aardappelschiller werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Zaandam

Fotonummer: GN0466

Misdrijf: diefstal, geweldpleging, diefstal met braak


De kranten berichten:


Ingezonden: