Arend Smittenberg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

Arend Smittenberg

SMITTENBERG, Arend; oud 27 jaar arbeider is ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Sappemeer, lang 1.70 meter, baar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond;

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten, 5 Nov. 1880, 10 Maart 1881, 10 en 24 Febr. en 20 Dec. 1882, telkens wegens mishandeling; door het gerechtshof te Leeuwarden 26 Juni 1884 wegens moedwiligen doodslag, respectievelijk tot 5 dagen, 2 en 4 maanden, 45 dagen en 10 maanden celstraf en 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 26 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sappemeer begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 08-06-1864   

Overleden: 

Geboorteplaats: Sappemeer

Fotonummer: GN0460

Misdrijf: mishandeling, moedwilligen doodslag 

Slachtoffer: Roelf Dijk

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 09-07-1884

Uitschrijving: 26-06-1892

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 28-05-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 28-05-1884
Provinciale Drentsche en Asser courant 23-06-1884
Provinciale Drentsche en Asser courant 23-06-1884

Ingezonden: