Arend Lodewijk Roosekrans


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Arend Lodewijk Roosekrans

ROOSEKRANS, Arend Lodewijk, oud 29 jaar, zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 1.645 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd ovaal, oogen grijs, neus en mond klein, kin lang, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzonder teeken: een gezwel op het hoofd.

 

Werd veroordeeld; 12 Maart 1875 door het Hoog Militair geregtshof, wegens insubordinatie, tot 2 jaar kruiwagenstraf; 15 Mei 1878 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in geschrift en oplichting, tot 1 jaar gevangenisstraf; 13 Juni 1878 door de rechtbank te Rotterdam, wegens achterblijven van boord, tot 2 maanden gevangenisstraf; 25 September 1879 door de rechtbank te 's Gravenhage, wegens diefstal, tot 2 maanden celstraf; 27 Januari 1880 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in geschrift tot 2 jaar gevangenisstraf; 29 Juni 1882 door de rechtbank te Rotterdam, wegens diefstal in dienstbaarheid, tot 1 jaar celstraf, bij Kon. besluit van 19 Augustus d.a. v voor het destijds nog onvervuld gedeelte verwisseld in gemeenschappelijke gevangenisstraf van gelijken duur.

 

Hij wordt den 29 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is valsch brutaal en van onzedelijke handelingen niet vrij te pleiten. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0345

Misdrijf: insubordinatie, valschheid in geschrift en oplichting, achterblijven van boord, diefstal


De kranten berichten:


Ingezonden: