Antoon van der Woude


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Antoon van der Woude

WOUDE, Antoon van der, oud 26 jaar, zeilmaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Balk, laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond : 

 

Werd veroordeeld: 25 Maart 1880 en 14 Dec. 1884 door den zeekrijgsraad wegens valsche getuigenis en insubordinatie, respectievelijk tot 1 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 14 Aug. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Balk

Fotonummer: GN0584

Misdrijf: valsche getuigenis en insubordinatie 


De kranten berichten:


Ingezonden: