Antonie van Weije


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Antonie van Weije

van WEIJE, Antonie, oud 35 jaar, kleermaker, gehuwd, Protestant, geboren te Wateringen, laatst wonende te Bergschenboek, lang 1,731 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezigt rond, kleur gezond:

 

Werd bij vonnis van den krijgsraad 5 de mil. afd. in 1867 wegens diefstal veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf; bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1871 wegens diefstal tot 3 jaar celstraf; bij arrest van het provinciaal geregtshof van Zuidholland in 1872 wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf; en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 16 Dec. 1876 wegens diefstal van vee uit de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf en nog bij arrest van het geregtshof te Arnhem in hooger beroep dd. 20 Maart 1877 wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij werd in het vorige jaar uit de strafgevangenis te Leeuwarden naar die te Hoorn overgebragt, wordt daaruit den 19 Junij e.k. ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was echter niet vrij van veinzerij. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 11-01-1847 

Overleden: 

Geboorteplaats: Wateringen

Fotonummer: GN0479 

Misdrijf: diefstal, diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 21-03-1877

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: