Antonie Harzing


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Antonie Harzing

HARZING , Antonie, oud 45 jaar, sjouwer, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Schiedam, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.69 meter, haar donker blond, wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: 5 Februari 1867 door de rechtbank te Rotterdam, wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; l December 1870 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, wegens diefstal, tot 5 jaar tuchthuisstraf; 9 September 1876 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens valschheid in geschrifte, tot 2 jaar gevangenisstraf; 28 Juni 1880 door hetzelfde hof, wegens medeplichtigheid aan diefstal 3 tot 6 maanden gevangenisstraf; 30 December 1881 door meergemeld hof, wegens valschheid in onderhandsch geschrift door het verzinnen eener verbintenis en het namaken eener handteekening en het des bewust gebruik maken daarvan tot 2 jaar gevangenisstraf

 

Hij wordt den 3 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar
's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Schiedam

Fotonummer: GN0346

Misdrijf: diefstal, , valschheid in onderhandsch geschrift, medeplichting aan diefstal


De kranten berichten:


Ingezonden: