Antonie Casper Cornelis Beek


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Antonie Casper Cornelis Beek

BEEK, Antonie Casper Cornelis, oud 30 jaar, horlogemaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Groningen, laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen licht bruin, neus groot, mond klein, kin rond, blonde knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: 15 Februari 1877 door het gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid in geschrifte, diefstal en misbruik van vertrouwen, 7 Juni 1878 door den krijgsraad te 's Hertogenbosch, wegens misbruik van vertrouwen, 11 September 1878 door het gerechtshof te 

's Hertogenbosch, wegens valschheid in geschrifte, in 1882 door het Landesgericht te Kleef, wegens misbruik van vertrouwen, 30 Augustus 1882 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens bedriegelijke oplichting, respectievelijk tot 1 en 2 jaar celstraf, 1 jaar, 4 maanden en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 17 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Groningen

Fotonummer: GN0368

Misdrijf: valschheid in geschrifte, diefstal en misbruik van vertrouwen, bedriegelijke oplichting,


De kranten berichten:

Leeuwarder courant 08-09-1881
Leeuwarder courant 08-09-1881

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: