Alphonsus Marie Ignatius Ruiter


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Alphonsus Marie Ignatius Ruiter

RUITER, Alphonsus Marie Ignatius, oud 25 jaar zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.76 meter, haar blond, wenkbr. donker, voorhoofd en neus gewoon, oogen grijso, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht lang;  kleur gezond. Heeft een litteeken aan den linkerarm: 

 

Werd veroordeeld: 17 Aug. 1881 door de rechtbank te Amsterdam, 19 Maart 1879, 4 Febr. 1880 en 21 Aug. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam, driemaal wegens diefstal en eens wegens bedelarij en oplichting, respectievelijk tot 183 dagen, 3 maanden en 1 jaar celstraf en 4 jaar gevangenisstraf, met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten.

 

Hij wordt 25 Juni a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en daarna naar  de bedelaarsgestichten overgebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 14-08-1861   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0572

Misdrijf: diefstal, bedelarij, oplichting


De kranten berichten:


Ingezonden: