Abraham Petrus de Hoogh


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Abraham Petrus de Hoogh

HOOGH, Abraham Petrus de, oud 27 jaar, timmerman, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.80 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang en dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld door de rechtb. te Rotterdam, 2 Juli 1872 en 6 April 1875 wegens diefstal, door het gerechtshof te 's Gravenhage 9 Aug. 1883 wegens oplichting en 24 Juli 1884 wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 5 maanden en 14 dagen gevangenisstraf, 4 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 24 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Schiedam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Bij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 25-07-1861   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0594 

Misdrijf: diefstal, oplichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 30-09-1884

Uitschrijving: 24-06-1889

 De kranten berichten:


Ingezonden: