Wouter Truun


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

TRUUN Wouter, oud 35 jaar, werkman, ongehuwd, Protestant, geboren te Laar (Pruissen), laatst gewoond hebbende te Purmer, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 7 Febr. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam wegens moedwilligen doodslag tot 7 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 3 Juni jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was voortdurend ziek. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren: 24-08-1852   

Overleden: 

Geboorteplaats:  Laar (Pruissen)

Fotonummer: GN1779 

Misdrijf: moedwilligen doodslag

Slachtoffer: Frans Dingslaken

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 04-07-1883

Uitschrijving: 03-07-1888

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 06-01-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 06-01-1883
Algemeen Handelsblad 08-02-1883
Algemeen Handelsblad 08-02-1883

Ingezonden: