Willem van der Hoogen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Willem van der Hoogen

HOOGEN, Willem van der, oud 51 jaar, koopman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Valburg, laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen bruin, neus plat, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is aan het rechteroog blind: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Nijmegen 20 Febr. en 15 Sept. 1867; door het provinciaal gerechtshof in Utrecht 14 Dec. 1869 en door het gerechtshof te Arnhem 24 Febr. 1885, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 en 1 jaar gevangenisstraf, 5 en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 24 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nijmegen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 18-09-1839  

Overleden: 01-11-1906

Geboorteplaats: Valburg 

Fotonummer: GN1653

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-09-1870

Uitschrijving: 22-05-1875

 

 Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 09-03-1885

Uitschrijving: 24-02-1891

 De kranten berichten:

Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 05-12-1869
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 05-12-1869

Ingezonden: