Willem Scheffer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Willem Scheffer

SCHEFFER, Willem, oud 69 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Zwolle, lang 1.70 meter; haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed en plat, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is doof: 

 

Werd veroordeeld: 30 Nov. 1858 en 7 April 1880 door de rechtbanken te Zwolle en Assen wegens bedelarij, 6 Mei 1867 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, 26 April 1876, 4 Oct. en 8 Nov. 1877 door de rechtb. te Zwolle, 28 Dec. 1883 door het gerechtshof te Arnhem telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 4 dagen en een dag gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 5 jaar tuchthuisstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 1 maand celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 30 Aug. a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Steenwijk begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 24-02-1819   

Overleden: 

Geboorteplaats: Zwolle

Fotonummer: GN1696 

Misdrijf: diefstal, bedelarij

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-05-1867

Uitschrijving:  06-02-1872

 De kranten berichten:


Ingezonden: