Willem Frederik Jacob Roos


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

Willem Frederik Jacob Roos

ROOS, Willem Frederik Jacob, oud 53 jaar, carousselhouder, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.84 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 21 Nov. 1872, 24 April 1873, 15 Maart 1874, 22 Maart 1875, 3 Juli 1879 en 17 Juli 1883, wegens mishandeling, verzet, enz. Tot verschillende geldboeten, 15 dagen en tweemaal 5 dagen celstraf; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 13Nov. 1884, wegens moedwilligen doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij is 29 Nov. Jl. na gratie bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen, en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nieuwer-Amstel begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN1694 

Misdrijf: mishandeling, verzet, enz, moedwilligen doodslag

Slachtoffers: G.Wingers  en H.Staats

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 11-01-1885

Uitschrijving: 29-11-1891

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 19-08-1884
Leeuwarder courant 19-08-1884
Leeuwarder courant 15-11-1884
Leeuwarder courant 15-11-1884

Ingezonden: