Willem Boetskens


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Willem Boetskens

BOETSKENS, Willem, oud 20 jaar, schoenmaker,  ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst  gewoond hebbende te Helmond, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 6 Dec. 1878 door den krijgsraad te velde te Kotta Radja, wegens poging tot moord tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, is 3 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Roermond begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 25-05-1848    

Overleden: 30-06-1930

Geboorteplaats: Helmond

Fotonummer: GN1661 en GN1455 

Misdrijf: poging tot moord 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname: 25-06-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname: 25-06-1896

Ingezonden: