Friedrich Fraugott Schachtschabel


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Triedrich Traugott Schachtschabel

SCHACHTSCHABEL, Friedrich Fraugott, oud 39 jaar, slachter, gehuwd, Protestant, geboren te Cölleda in Saksen laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 24 Januari 1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 26 Oct. Jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren: 03-05-1849  

Overleden: 10-04-1916

Geboorteplaats: Cölleda  in Saksen

Fotonummer: GN1658 

Misdrijf: diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 22-03-1884

Uitschrijving: 26-10-1888

 De kranten berichten:

Vlaardingsche courant 26-01-1884
Vlaardingsche courant 26-01-1884

Ingezonden: