Teunis de Weerd


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

Teunis de Weerd

WEERD, Teunis de, oud 40 jaar, varensgezel, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Harlingen, lang 1.70 meter, haar rood, wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is bijziende:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden 5 Sept. 1877 wegen gewelddadigheid en 8 Dec. d. a. v. wegens bedelarij, door het gerechtshof te Leeuwarden 5 Dec. 1878 en 20 Dec. 1883 wegens diefstal; respectievelijk tot 2 maanden celstraf,

2 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 5 jaar gevangenisstraf en 7 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 20 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen, doch moet nog zes maanden gevangenisstraf ondergaan en zal als dan ter ontvangst zijner uitgaanskas zich naar Harlingen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is laag en valsch. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 26-10-1850   

Overleden: 29-01-1894

Geboorteplaats: Harlingen

Fotonummer: GN1763 

Misdrijf: gewelddadigheid, bedelarij, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 25-12-1883
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 25-12-1883

Ingezonden: