Robert Theodor Le Grand


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Robert Theodor Le Grand

GRAND, Robert Theodor Le Grand, oud 27 jaar, koopman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Hamburg, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: 

 

Werd 17 Juni 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal tot 8 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 17 Juni a.s  uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en aan de Hamburgsche regering uitgeleverd.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was voortdurend ziek. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren: 20-11-1834   

Overleden: 06-07-1874

Geboorteplaats: Hamburg

Fotonummer: GN1651 

Misdrijf: diefstal 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 18-06-1880
Algemeen Handelsblad 18-06-1880

Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: