Pieter van Beusekom


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Pieter van Beusekom

BEUSEKOM, Pieter van, oud 40 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Drongelen, laatstelijk zonder vaste woonplaats, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blaauw, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzondere teekenen, stamelen:

 

Werd bij vonnis van de regtbank te Haarlem dd. 24 Julij 1873 wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf; bij vonnissen van de regtbank te Arnhem in 1874, te Leiden in 1875 en te Amsterdam in 1876 steeds wegens bedelarij veroordeeld tot gevangenisstraf, de laatste maal met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht; en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 14 Dec. 1877 wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 14 December e k. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is woest en onverschillig. Zijne werkzaamheden bestonden in het vlechten van spart. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats Drongelen 

Fotonummer: GN1724 

Misdrijf: diefstal , bedelarij, opzettelijke brandstichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: