Pieter Marecmal


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Pieter Marecmal

MARECMAL, Pieter, zich ook noemende Pierre, oud 43 jaar, herbergier, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Geülle, laatst gewoond hebbende te 's Hertogenbosch, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus dik en breed, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 10 Aug. 1878 door de rechtbank te 's Hertogenbosch wegens mishandeling tot 3 dagen celstraf. En 18 Jan 1883 door het gerechtshof te Arnhem wegens moedwillige doodslag tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

 

Hij genoot  3 maanden afslag, wordt 18 April, a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven,

 

Zijn gedrag in de gevangenis  was  goed. Hij was al  wever  werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 11-10-1843   

Overleden: 
Geboorteplaats: Geülle

Fotonummer: GN1689 

Misdrijf: mishandeling, moedwillige doodslag

Slachtoffer: Johannes Satter

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 30-01-1883

Uitschrijving: 18-04-1887

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 21-05-1882
Algemeen Handelsblad 21-05-1882
Leeuwarder courant 20-01-1883
Leeuwarder courant 20-01-1883

Ingezonden: