Pieter Joseph Housen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

HOUSEN, Pieter Joseph, oud 39 jaar, mijnwerker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Heerlen, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus lang en dik, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 11 Nov. 1875 door het provinciaal gerechtshof in Limburg wegens moedwilligen manslag tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 9 maanden afslag, wordt den I4 den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Maastricht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 10-03-1847  

Overleden: 

Geboorteplaats:  Heerlen

Fotonummer: GN1782 

Misdrijf: moedwilligen manslag

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 12-02-1876

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Maasbode 24-08-1875
De Maasbode 24-08-1875
Het nieuws van den dag : kleine courant 16-11-1875
Het nieuws van den dag : kleine courant 16-11-1875

Ingezonden: