Petrus Broekaart


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

Petrus Broekaart

BROEKAART, Petrus, oud 35 jaar, schipper;

gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Houtenisse, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 15 Mei 1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens moedwilligen doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 15 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskas naar Houtenisse begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wasscher werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 16-09-1856 

Overleden: 

Geboorteplaats: Houtenisse

Fotonummer: GN1756 

Misdrijf: moedwilligen doodslag

Slachtoffer: Josephus Marcus

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 20-09-1884

Uitschrijving: 15-05-1892

 De kranten berichten:

 De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 31-12-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 31-12-1883
Algemeen Handelsblad 19-07-1884
Algemeen Handelsblad 19-07-1884

Ingezonden: