Petrus Broekaart


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Petrus Broekaart

BROEKAART, Petrus, oud 35 jaar, schipper;

gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Houtenisse, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 15 Mei 1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens moedwilligen doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 15 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskas naar Houtenisse begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wasscher werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Houtenisse

Fotonummer: GN1756


De kranten berichten:

 De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 31-12-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 31-12-1883
Algemeen Handelsblad 19-07-1884
Algemeen Handelsblad 19-07-1884

Ingezonden: